Přeskočit na obsah

Dne 30. března 2023 od 13:00 hod. (prezence 12:30-12:50) ve velkém sále Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) na adrese Na Františku 32, 110 15 Praha 1. se uskuteční valná hromada Ukrainian - Czech Chamber of Commerce z.s. Více informací obdrželi členové v mailu, popřípadě se mohou obrátit na předsedu představenstva UKRCHAM Petra Krogmana, který je představenstvem pověřen organizací valné hromady.

Ukrajinsko-česká obchodní komora (Ukrcham) spolu s Hospodářskými novinami uspořádala 24. srpna na Žofíně večer ke Dni nezávislosti Ukrajiny.

Přečtěte si také