Přeskočit na obsah

Lidské zdroje – výzvy, trendy a best practice

Setkání členů komory 1.11.2023​

Ve středu 1. listopadu 2023 se konala v Černínském paláci Ministerstva zahraničních věcí významná akce pořádaná Ukrajinsko – českou obchodní komorou s tématem “Lidské zdroje – výzvy, trendy, best practice a strategie na českém a ukrajinském trhu“.

Formou kulatého stolu účastníci diskutovali s firmami, které pomáhají se vstupem českých firem na ukrajinský trh a obráceně. Podrobně jsme analyzovali požadavky, které musí firmy splňovat, rizika, na která se musí připravit a nejčastější problémy a možnosti řešení. Petr Krumphanzl – výkonný ředitel Ukrajinsko – české obchodní komory uvedl, že toto téma je v současné době aktuální pro všechny společnosti, které jsou aktivní na ukrajinském trhu nebo se na něj v nejbližší době chystají vstoupit. Lidské zdroje a nedostatek vhodných kandidátů na různé pozice je jedním z problémů, kterým se zabývají manažeři firem v obou zemích.

Markus Ciupek, spoluzakladatel společnosti Top People Czech & Ukraine, se ve svém vystoupení zaměřil na ukrajinský pracovní trh a jeho dynamiku. Ukázal podrobnou analýzu současného trhu práce s důrazem na následky války, demografické změny a kroky potřebné ke stabilizaci a růstu v poválečném kontextu.

Michaela Macharik, spoluzakladatelka Time & Space Ukraine, popsala, jak česká výrobní společnost na Ukrajině čelí výzvám pracovního trhu v zemi ve válečném konfliktu. Zaměřila se na situaci před válkou a nyní, ukázala konkrétní problémy a nové postupy při náboru pracovníků.

Ludmila Didukh, jednatelka společnosti HR Summit, nás provedla současnou situací na pracovním trhu v České republice. Pohovořila o tom, jak se staví trh k přílivu potenciálních zaměstnanců z Ukrajiny a ukázala mnoho zajímavých statistik a trendů v této oblasti.

Dmitriy Lebedev, vedoucí projektu HR360 Benchmarking ze společnosti AgroHub se věnoval problematice ukrajinského trhu práce ovlivněného probíhajícím válečným konfliktem. Zaměřil se na oblast migrace pracovních sil a vliv na úroveň platů v jednotlivých oblastech. Současně popsal současné trendy v oblasti náboru a forem motivace pracovníků v různých oblastech.

Jiří Vodička, Partner ze společnosti Odgers Berndtson, Executive Search, hovořil o zkušenostech, jak válka a covid změnily spolupráci mezi kyjevskou a pražskou kanceláří a jak vznikl jeden funkční tým. Tato situace může být inspirací pro jiné společnosti vedoucí k dalšímu růstu.

Po ukončení oficiálního programu následoval u kávy a občerstvení neformální diskuze členů komory a hostů, na kterém účastníci sdíleli své osobní zkušenosti. Děkujeme všem účastníkům akce za jejich zájem a aktivní účast. Těšíme se na další setkání a semináře s neméně zajímavou tématikou, které připravujeme.

Setkání členů komory 23.11.2023 UKRCHAM (Jak vstoupit na nový trh – Ukrajina a Česká republika)

Setkání členů Ukrajinsko-české obchodní komory

Přečtěte si také