Přeskočit na obsah

Tři měsíce po ruské invazi na Ukrajinu vznikla 10. května 2022 v Praze na zelené louce Ukrajinsko-česká obchodní komora (UKRCHAM) zaměřená především na rozvíjení obchodních vztahů mezi Ukrajinou a Českou republikou. UKRCHAM vznikla jako protiváha Komoře SNS, jež se starala o rozvíjení obchodních vztahů České republiky s Ruskem a jeho satelity, pod názvem Společenství nezávislých států. Vznik UKRCHAM uvítali předsedové vlád Ukrajiny a České republiky ve společném prohlášení o výsledcích mezivládních konzultací.

K dnešnímu dni má komora 119 členů, kteří vytváří na Ukrajině či v obchodu s ní obrat přibližně 10 mld. Kč. UKRCHAM komunikuje s vládami Ukrajiny, České republiky a předkládá své návrhy na zlepšení podnikatelského prostředí ve vztahu mezi oběma státy. Dovnitř podnikové sféry komora vysvětluje, proč má smysl podnikat na Ukrajině a obecně komunikuje důležitost existence nezávislé Ukrajiny pro bezpečnost Česka.

Jak uvádí prezident komory Petr Krogman: „UKRCHAM byla založena jako odpověď na ruskou invazi z února 2022, protože čeští podnikatelé i Ukrajina cítili nutnost vzniku nezávislého subjektu, který bude mít rozvoj obchodních vztahů s Ukrajinou doslova v rodném listě.“

Od samého počátku se komora soustředila na informování o Ukrajině jako zemi, která uskutečnila obrovský pokrok po vymanění z omezující sféry ruského vlivu roku 2014. Na počest Dne nezávislosti Ukrajiny 24. srpna 2022 zorganizovala komora na Žofíně podnikatelské setkání více než 200 podnikatelů a významných osobností z Česka a Ukrajiny, na kterém vystoupili Petr Fiala, premiér České republiky, Petr Pavel, současný zvolený prezident České republiky a Vitalyj Usatyj, chargé d´affaires Velvyslanectví Ukrajiny v Praze.

Jako představitelé moderní Ukrajiny byli pozváni podnikatelé, kteří vybudovali své firmy od nuly jako např. Nova Poshta s 25 tisíci zaměstnanci, anebo představitelé Ministerstva digitalizace, kteří vybudovali aplikaci DIIA, díky níž má 18 milionů ukrajinských uživatelů v jedné mobilní aplikaci pas, řidičský průkaz či očkovací certifikáty. Fyzické osoby přes ní mohou platit daně, pokuty za jízdu autem či exekuce a stejně tak mohou přes aplikaci hlasovat. Těší nás, že v listopadu 2022 byly schváleny zákony ke vzniku stejnojmenné agentury i v České republice – Digitální a informační agentury (DIA). Akce se zúčastnil také Oleksandr Konotopskyi, přední ukrajinský podnikatel, který byl časopisem Forbes Ukraine vyhlášen podnikatelem roku 2021. Společnost Ajax, výrobce bezpečnostních zařízení, kterou založil Oleksandr Konotopskyi, zajišťuje bezpečnější život více než 1 250 000 lidí na celém světě.

Tímto zároveň chceme všem členům poděkovat za projevenou důvěru a také pomoc Ukrajině, díky které na Ukrajinu odjely stovky kamionů s humanitární pomoci. Věříme současně, že UKRCHAM bude svým členům i v následujících letech užitečnou platformou pro výměnu zkušeností a rozvoj vztahů mezi podnikateli obou zemí.

Pro české podnikatele je rozhodující fakt, že Evropa je nyní, jako nikdy před tím, nakloněna rozvoji vzájemných vztahů a napomáhá diverzifikaci ukrajinské ekonomiky v masivní investiční kampani. Ruská agrese má za vedlejší následek to, že Ukrajina má jasno, kam chce a nechce patřit, narozdíl např. od Maďarska. Jasné „mentální“ nastavení je obrovským plusem pro naše podnikatele a ti, kteří se chopí příležitosti, budou mít obrovský náskok.

Česká republika a Ukrajina mají velké možnosti výměny know how a technologií k oboustrannému prospěchu. Navíc česko-ukrajinská obchodní spolupráce posiluje Ukrajinu a tak jí pomáhá uhájit své území proti ruské agresi a udržet bezpečnost naši i evropskou.

Ve společném prohlášení o výsledcích mezivládních konzultací mezi Ukrajinou a Českou republikou oba předsedové vlády mimo jiné „uvítali zřízení Ukrajinsko-české obchodní komory

Přečtěte si také