Přeskočit na obsah

Exportní a kreditní agentura Ukrajiny (EKA) poskytuje pojistné a přepojistné služby pro rizika zahraničních investorů. Tato pojistka je podmíněna aktivitou v oblasti budování objektů a infrastruktury pro rozvoj ukrajinského zpracovatelského průmyslu a exportu zboží a služeb ukrajinského původu. Od začátku roku 2024 může EKA pojistit válečná rizika, ale ne finanční ztráty podnikání.

Zákon „O finančních mechanismech stimulace exportní činnosti“ ze dne 22. listopadu 2023, článek 6, odstavec 4 stanoví „pojištění a přepojištění přímých investic na Ukrajinu proti válečným a/nebo politickým rizikům“.

Od 1. dubna 2024 ukrajinská vláda a Národní banka Ukrajiny předloží upřesněný seznam válečných rizik a také postupy a podmínky pro pojištění (přepojištění) těchto rizik. Zatím se jedná o následující:

– Záruky před změnou legislativy
– Záruky před nucenými odběry a před nezákonnou činností státních orgánů a jejich představitelů
– Kompenzace a náhrada ztrát investorům
– Záruky v případě ukončení investiční činnosti
– Záruky převodu výnosů, zisků a dalších částek v souvislosti se zahraničními investicemi.

EKA také zajišťuje vládní záruky na kompenzaci ztrát pro pojištěná plavidla proplouvající černomořským koridorem. Samotné pojištění realizuje klub britských pojišťoven. Další pojištění pro podnikání na Ukrajině lze získat od U.S. International Development Finance Corporation a Multilaterální agentury pro investiční záruky.

Exportně-kreditní agentura je soukromou akciovou společností, jejímž jediným zřizovatelem a akcionářem je vláda Ukrajiny.

Exportní financování a pojištění obchodních aktivit na Ukrajině

Přečtěte si také