Přeskočit na obsah

Ukrainian Investment Roadshow je každoroční prestižní setkání, kde se potkávají významní investoři a firmy, které s nimi v Ukrajině úzce spolupracují. Letošního ročníku se zúčastnilo více než 160 účastníků, zejména z Velké Británie a Ukrajiny.

V prvním bloku se hovořilo o makroekonomické situaci na Ukrajině, která je v současnosti mnohem lepší, než se očekávalo. Ekonomika roste rychleji, než očekávali analytici a výhled na rok 2024 zůstává optimistický.

Prezentace v další části hovořily o pomoci, kterou poskytují EBRD a IFC. Navazovali prezentace investorů jako Rothschild & Co., NEQSOL Holding nebo Dragon Capital. V této části se velmi lišily pohledy jednotlivých účastníků. Zatímco někteří hovoří o tom, že investice na Ukrajinu se prakticky zastavily, jiní popisovali vlastní dokončené transakce a plány na další rok. Zatímco Dragon Capital pokračuje v investicích do real estate, které I v této době přináší nadstandardní výnosy a relativně malé riziko, NEQSOL rozšiřuje klientskou bázi v oblasti telekomunikací. Tato investiční skupina neřeší otázku pojištění svých investic. Považuje Ukrajinu za jednu ze svých klíčových oblastí (celkem investuje v 11 zemích) a je připravena nést všechna rizika spojená se současnou situací na Ukrajině.

Extrémní zájem a diskusi vyvolala prezentace Patricka Pearsalla, zástupce americké kanceláře Allen & Overy, který hovořil o procesu založení komise pro vyplácení poválečných reparací z ruského majetku. Tato komise vznikla na základě rozhodnutí Valného shromáždění OSN. Zahájení její operativní činnosti se očekává ještě do konce tohoto roku a vyhlídky na její roli zejména v poválečném uspořádání jsou velmi optimistické. V budoucnosti se předpokládá účast Ruska v činnosti této komise, protože pokud by Rusko odmítlo platit reparace, nemělo by možnost investovat na žádném významném zahraničním trhu.

Diskuse dále pokračovala na témata jako omezení plateb subjektů do zahraničí. I zde se ukázal různý pohled – zatímco krátkodobí investoři vnímají tato omezení jako problém a riziko pro své investice, dlouhodobí investoři považují tato omezení za smysluplná z pohledu podpory a stabilizace ekonomiky Ukrajiny z dlouhodobého hlediska.  

Mezi komentáři opakovaně zaznělo, že je mnoho seminářů a prezentací o Ukrajině, ale skutečných investic a transakcí velmi málo.

Odpolední blok otevřela rozsáhlá diskuse o investicích do ukrajinských dluhopisů, rozdíly v rizikovosti vládních dluhopisů a těmi, které vydávají státem vlastněné společnosti. U některých dluhopisů vydaných v minulosti byla provedena úspěšná restrukturalizace a zahraniční investoři pokračují v nákupu dluhopisů.

Bankéři popsali roli bank ve stabilizaci ekonomiky a účast na rekonstrukci Ukrajiny v oblastech, kde to současná situace dovolí. Jako pozitivní bylo zmíněna velmi dobrá platební morálka, kdy drtivá většina úvěrů jak privátních osob, tak firemních je splácena lépe než před invazí. Současně rychle roste objem úvěrů v oblasti SME, kdy u některých bank došlo k růstu portfolia až o 50 %. Firmy, které zůstaly na trhu jsou finančně stabilní a úspěšně řeší vzniklé problémy. V souvislosti s výraznými změnami dochází k aktualizaci rizikových modelů a současně se řeší otázka inkluze pro klienty, kteří v důsledku války nemohou dosáhnout na nutné bankovní produkty.

Banky se snaží rozvíjet spolupráci se zahraničními partnery a využívat zdroje z mezinárodních fondů. Cílem je vytvoření fondu pro rekonstrukci Ukrajiny s jasnými pravidly pro jeho využívání.

V rámci diskuse zaznělo konstatování, že pokud investoři vážně uvažují o vstupu na ukrajinský trh, je třeba to dělat na lokální úrovni, aby investoři mohli správně zhodnotit všechny možnosti I rizika.

V závěrečném bloku vystoupili zástupci firem, které aktivně fungují na ukrajinském trhu. Hovořili o změnách priorit, ke kterým došlo za poslední rok a půl. Pro všechny firmy je nejdůležitější péče o zaměstnance, jejich motivace a jejich bezpečnost. Mnoho firem pokračuje v činnosti i přesto, že vzhledem k situaci na trhu nejsou momentálně v zisku. U jiných firem došlo naopak ke zvýšení prodejů a zisku až o 100 %, vzhledem k tomu, že v některých segmentech se výrazně zmenšila konkurence vzhledem k tomu, že firmy ukončily činnost, protože zaměstnanci buď odešli na frontu nebo do zahraničí. V tomto panelu vystoupili zástupci firem jako Interpipe, DTEK, Naftogas, Bayer a dalších. Na konkrétních případech ukázali, čeho se povedlo dosáhnou díky dobrému managementu a obětavosti zaměstnanců. Většina z nich pokračuje i přes současnou situaci v investicích do dalšího rozvoje.

Opakovaně bylo zmíněno, že teď jsou nejlepší možné podmínky pro rozvoj byznysu na Ukrajině. Ti, kteří čekají na zlaté časy po skončení války, budou pravděpodobně překvapeni zcela odlišnou situací, která na Ukrajině bude.

Ukrainian Investment Roadshow, Londýn - UKRCHAM

Setkání členů Ukrajinsko-české obchodní komory

Přečtěte si také