Přeskočit na obsah

Jak vstoupit na nový trh – Setkání členů komory 22.11.2023

Ve středu 22. listopadu 2023 se konala v budově Ministerstva průmyslu a obchodu významná akce pořádaná Ukrajinsko – českou obchodní komorou s tématem “Jak vstoupit na nový trh – Ukrajina a Česká republika“.

Petr Krumphanzl – Výkonný ředitel Ukrajinsko – české obchodní komory uvedl celé téma, které je v současné době aktuální pro všechny společnosti, které jsou aktivní na ukrajinském trhu nebo se na něj v nejbližší době chystají vstoupit. Požadavek uspořádat takový seminář zazněl mnohokrát na předchozích setkáních Komory.

Diskuze, konaná formou kulatého stolu, se zaměřila na klíčová témata spojená se vstupem firem na nové trhy. V rámci diskuze vystoupili Illia Antonov z PRK Partners, Marie Talašová z kanceláře White & Case, Monika Šimůnková Hošková Dan Loukota ze společnosti Peterka Partners. Všichni mají rozsáhlé zkušenosti a pomáhají klientům na Ukrajině a v České republice řešit otázky, se kterými se setkávají společnosti expandující do zahraničí.

V rámci diskuze zazněla témata jako hledání partnera na novém trhu, vytvoření pobočky nebo společného podniku, nebo otázky jako, na co si dá pozor při uzavírání smluv a přípravě dokumentů a co můžete očekávat, když si půjdete do banky založit účet. Významným tématem byla také oblast výkonu soudních rozhodnutí a ochrana zahraničních investic.

Do diskuze se zapojili i účastníci z publika. Někteří členové Komory působí na Ukrajině již vice než dvacet let a mohli tak komentovat vývoj v této oblasti za poslední roky. Aktivně se diskutovalo o požadavcích, rizicích a nejčastějších problémech s důrazem na možnosti konkrétních řešení. Srovnávala se situace v obou zemích a jak se mohou zkušenosti a podmínky lišit nejen na různých trzích, ale i například v různých regionech.

Po diskuzi následoval oblíbený networking členů komory a hostů, na kterém účastníci sdíleli své osobní zkušenosti.

Jménem komory bychom rádi upřímně poděkovali všem účastníkům akce za jejich zájem a aktivní účast. Bylo nám potěšením přivítat vás a sdílet cenné informace a podnětné pohledy na tuto zajímavou a aktuální problematiku.

Setkání členů komory 23.11.2023 UKRCHAM (Jak vstoupit na nový trh – Ukrajina a Česká republika)

Setkání členů Ukrajinsko-české obchodní komory

Přečtěte si také