Přeskočit na obsah

"Investice na Ukrajině je investicí do budoucího člena EU"

Tato teze německého kancléře Olafa Scholze opakovaně zazněla během setkání německých a ukrajinských podnikatelů s vládními představiteli a experty z obou zemí Německá vláda proto vyvinula nástroje na stimulaci těchto investic, jedním z nich je Spolkový systém investičních záruk pro německé podniky na Ukrajině.

Dne 31. ledna proběhla diskuse o tomto schématu, kterou uspořádaly Evropská podnikatelská asociace, Global Business for Ukraine (GB4U), Německo-ukrajinská obchodní a průmyslová komora (DIHK), Německo-ukrajinská průmyslová a obchodní komora (AHK) a Německo-východní podnikatelská asociace (OA). Hovořili jsme o tom, jak fungují investiční záruky a jak mohou podniky o tento program požádat.

Německé spolkové ministerstvo hospodářství a změny klimatu již spolupracuje s Ukrajinou v oblasti energetiky, aby pomohlo překonat následky útoků na energetickou infrastrukturu a poskytlo zemi důležité zařízení pro autonomní zásobování energií. Nyní však ministerstvo plánuje prohloubit hospodářskou spolupráci, zejména poskytováním investičních záruk a ochrany před politickými riziky, aby povzbudilo německé podniky k investicím na Ukrajině.

Ministerstvo hospodářství Ukrajiny považuje pojištění politických rizik za mimořádně důležitý nástroj podpory a aktivace soukromého sektoru. V současné době Ukrajina zkoumá různé možnosti v této oblasti, včetně dohody s MIGA, a vítá zavedení těchto nástrojů na národní úrovni v evropských zemích.

Jaké jsou podmínky tohoto systému?

Realizací systému investičních záruk byla spolkovou vládou pověřena společnost PwC. Před podáním žádosti se můžete poradit se specialisty PwC, zjistit další informace a podat žádost na speciální platformě.

Systém pokrývá následující rizika: válka, vyvlastnění (znárodnění), riziko převodu a konverze a riziko porušení smlouvy. Náklady na účast v systému se skládají z jednorázové platby (žádné u investic do 5 milionů EUR a 0,5 % u investic nad 5 milionů EUR) a roční platby určené podle výše krytí.

Záruky se vztahují na nové projekty a investice, ale v některých případech se mohou vztahovat i na nedávno investované prostředky. Proces podání žádosti může trvat několik týdnů až několik měsíců v závislosti na složitosti projektu. Minimální výše investice může být malá, ale všechny podrobnosti je třeba projednat s PwC. 

Cílem systému investičních záruk je zmírnit dlouhodobá rizika pro německé investory, zabránit ztrátám nebo je kompenzovat a usnadnit získání finančních prostředků na investiční projekty.

Podrobnější informace o podmínkách systému naleznete v prezentaci. 

zdroj:
https://eba.com.ua, 
https://www.investitionsgarantien.de/en.