Přeskočit na obsah

Program e-Resident pro podnikatele

Ministerstvo digitální transformace spustilo testování programu elektronické rezidence nazvaného uResidency za účelem zlepšení podmínek pro fungování zahraničních firem na Ukrajině.

Program elektronické rezidence: Co je známo?

Tato iniciativa umožní občanům jiných zemí registrovat své podnikání na Ukrajině a řídit ho odkudkoliv ve světě. Všechny kroky – od podání žádosti o statut e-rezidenta až po placení daní – budou probíhat online.

Pro Ukrajinu otevírá program elektronické rezidence uResidency nové možnosti, jako je příjem daní od e-rezidentů do ukrajinského rozpočtu, rozvoj bankovního sektoru prostřednictvím škálování digitálních produktů na mezinárodní trhy, další příležitosti pro přilákání investic a posílení pozic v mezinárodních žebříčcích ohledně snadnosti podnikání v zemi.

Zvláštní důraz je kladen na majitele malých firem z Asie a Evropy, zejména na IT specialisty a odborníky v oblasti kreativní ekonomiky.

Po úspěšném dokončení beta testování bude program elektronické rezidence dostupný občanům čtyř pilotních zemí: Indii, Pákistánu, Thajsku a Slovinsku.

Jak bude e-Rezidentství fungovat?

Vrchní Rada podpořila návrh zákona o zavedení programu elektronické rezidence ještě v říjnu 2022. Podle tohoto návrhu zahrnuje proces získání statutu Rezidenta následující kroky:

– Registraci prostřednictvím systému Rezident v Diia a absolvování finanční a bezpečnostní kontroly

– Získání elektronického digitálního podpisu

– Vzdálené otevření účtu v bance, která vystupuje jako daňový zástupce pro Rezidenta

– Práci a placení daní – 5 % příjmů v rámci limitu samostatně výdělečně činných osob, a pokud překročeno, dále sazba 15 %.

Program e-Resident pro podnikatele

Setkání členů Ukrajinsko-české obchodní komory

Přečtěte si také