Přeskočit na obsah

Překážky, úspěchy a výzvy v integraci ukrajinských válečných uprchlíků, vstup na trh práce a příležitosti k podnikání – konference uspořádaná obecně prospěšnou společností yourchance, členem UKRCHAM.

Dne 22. května 2024 se na půdě NEWTON University konala konference Vítej v Česku.

Konferenci zahájila Jana Merunková, ředitelka organizace yourchance, která prezentovala stejnojmenný projekt Vítej v Česku, jehož vznik iniciovala. Projektem prošlo již 3600 osob všech věkových kategorií.

Během konference byla prezentována data, která ukazují, že nejohroženější skupinou je mládež a mladí dospělý ve věku 15–23 let.

Podle vystupujících je pro navázání spolupráce s mládeží a udržení jejich zapojení ve vzdělávacím procesu klíčové poskytovat individuální mentoring, psychologické poradenství a širokou škálu skupinových vzdělávacích aktivit.

Ludmila Didukh, členka představenstva UKRCHAM, se také zúčastnila konference a přispěla k diskusi o zaměstnávání Ukrajinců v České republice: „Do České republiky přijelo mnoho vysoce kvalifikovaných pracovníků a více než 70 % ekonomicky aktivních uprchlíků zde našlo zaměstnání. Bohužel, sedm z deseti pracuje pod svou kvalifikací a ve špatných pracovních podmínkách. Přitom už loňská bilance příjmů a výdajů na podporu ukrajinských uprchlíků byla v rovnováze. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2023 činil rozdíl 1,9 miliardy korun ve prospěch státního rozpočtu a jen za letošní leden přibylo dalších plus jedna miliarda.“

Didukh dále zmínila, že: „Mezi největší výzvy pro Ukrajince patří nedostatečná znalost češtiny a příliš náročná a zdlouhavá procedura akreditace a aprobace jejich vysokých kvalifikací. Je důležité využít velký potenciál pracovníků, kteří již jsou v zemi, a posílit kurzy češtiny a asistenci při hledání odpovídající práce. Rovněž je nutné zefektivnit a urychlit proces uznávání kvalifikací a posílit motivaci uprchlíků i zaměstnavatelů k rekvalifikacím.“.

Logistika – současné výzvy a trendy: Ukrajina, Česká republika, Evropa