Přeskočit na obsah

Vážení členové UKRCHAM,

dovolujeme si Vás pozvat na valnou hromadu UKRCHAM, která se uskuteční dne 27. března 2024 od 14:00 hod. (prezence 13:15-13:50) ve velkém sále Ministerstva průmyslu a obchodu na adrese Na Františku 32, 110 15 Praha 1. Prosíme o příchod v čase prezence, protože všichni účastníci musí projít přes vrátnici a bezpečnostní kontrolu MPO, což zpomalí přístup do budovy.

Program valné hromady, návrh nového znění stanov UKRCHAM (plus v režimu navrhovaných změn) a výroční zprávu o činnosti spolku za rok 2023 včetně roční účetní závěrky za rok 2023 naleznete v příloze tohoto e-mailu. Pokud se valné hromady nezúčastní Váš statutární zástupce, přineste si prosím s sebou plnou moc (ověřený podpis se nevyžaduje). Nezávazný vzor plné moci zasíláme v příloze.

Po valné hromadě bude následovat vystoupení a diskuse s pozvanými hosty:

15:00 – Jan Marian, náměstek ministra zahraničních věcí

15:30 – Jakub Stulík, zvláštní zmocněnec pro Východní partnerství

Vzhledem k tomu, že se uvolnilo 1 místo v devítičlenném představenstvu UKRCHAM, dovolujeme si požádat zájemce o práci v představenstvu, aby kontaktovali na níže uvedeném mailu předsedu představenstva. Návrh na jejich zvolení bude předložen valné hromadě.

Těšíme se na Vaši účast.

Petr Krogman

předseda představenstva
info@ukrcham.cz

Prezident České republiky Petr Pavel přijal na Pražském hradě v pondělí 27. března Petra Krogmana, předsedu Ukrajinsko-české obchodní komory.

Přečtěte si také