Přeskočit na obsah

Národní banka Ukrajiny ruší část omezení na měnové operace pro podnikatele

Ukrajinská centrální banka zavádí největší válečná opatření k liberalizaci ěny

Největší uvolnění měnových omezení pro podniky od začátku ruské invaze na Ukrajinu v r. 2022. Balíček obsahuje šest hlavních bodů platných od 4. května 2024, kromě povolení výplaty „nových“ dividend, platného od 13. května 2024.

  1. Úplně se ruší všechna měnová omezení na platby za služby ze zahraničí.

NBU zajišťuje podnikům možnost nakupovat a převádět cizí měnu pro platby za dovozené práce a služby.

Současně NBU umožnila podnikům nakupovat měnu a převádět peníze do zahraničí na zaplacení letištních a přístavních poplatků, pokut a členských příspěvků.

  1. Podniky mohou vyplácet „nové“ dividendy do zahraničí.

Podniky získají možnost vyplácet dividendy nebo podíly na zisku do zahraničí, týkající se aktivit po 1. ledna 2024. Toto uvolnění nezahrnuje výplaty dividend nerozděleného zisku za předchozí období nebo rezervního kapitálu. Pro minimalizace rizik makrofinanční stability Ukrajiny, NBU stanovila měsíční limit pro repatriaci „nových“ dividend v ekvivalentu 1 milion eur.

  1. Možnost převodu peněz do zahraničí v rámci leasingu/pronájmu.

Právnické a fyzické podnikající osoby mohou převádět peníze do zahraničí pro splacení leasingových/nájemních smluv bez dalších omezení ohledně předmětu leasingu/pronájmu, nebo termínu uzavření smlouvy. Dříve se takové povolení vztahovalo pouze na leasing/pronájem vozidel. Tyto změny dovolí podnikům platit dle dříve podepsaných leasingových/nájemních smluv, což povede k uzavírání nových smluv a dovozu vybavení pro podnikatelskou činnost.

  1. Uvolnění omezení ohledně splácení „nových“ zahraničních úvěrů.

NBU zjednoduší podmínky pro nákup cizí měny pro splácení „nových“ externích úvěrů, které jsou poskytované v cizí měně od 20. června 2023. Současně se snižuje minimální požadovaná délka trvání „nového“ úvěru ze 3 let na 1 rok. NBU také umožní podnikům nakupovat cizí měnu pro placení úroků z „nových“ úvěrů bez ohledu na délku úvěru.

  1. Možnost splácet úroky ze „starých“ externích úvěrů.

Dlužníci mohou převádět peníze do zahraničí pro splacení úroků ze „starých“ úvěrů splatných po 24. únoru 2022. Při placení dlužných úroků v rámci jedné smlouvy (k 1. květnu 2024) lze zaplatit pouze 1 milion eur za jedno kalendářní čtvrtletí. Toto omezení nebude platit pro budoucí úrokové splátky. Ale pro zajištění makrofinanční stability byly stanovené dodatečné podmínky:

  • dluh nesměl být v prodlení podle příslušné úvěrové smlouvy ke dni 24. 2. 2022;
  • zákaz nákupu a převodu finančních prostředků na splácení úvěrů nebo půjček přijatých od rezidentů Ukrajiny;
  • nelze použít na předčasné splacení nebo restrukturalizaci splatných závazků.

  1. Rozvolnění omezení při převodu cizí měny mateřským společnostem.

NBU umožní mezinárodním společnostem vydávajícím platební karty a zahraničním leteckým společnostem nákup a převod cizí měny do zahraničí. Měsíční limit pro takové operace činí 5 milionů eur na společnost

EGAP zvyšuje exportní pojištění na Ukrajinu na 5 milionů eur.​