Přeskočit na obsah
Podnikání na Ukrajině pro členy UKRCHAM

Ukrajinsko-Česká obchodní komora společně se Svazem ukrajinských podnikatelů realizovala dne 13. února 2024 online seminář „Podnikání na Ukrajině v období války“.

Účastníci semináře měli možnost seznámit se s reálnou situací v podnikání v období války. Během setkání vystoupili Kateryna Glazková, výkonná ředitelka SUP, a ukrajinští podnikatelé – Andrii Ilchenko, spolumajitel společnosti K.tex, a Viktor Koptienkov, spolumajitel logistické společnosti DArt Logistic Ukraine LLC.

Dnes je SUP největším sdružením nezávislých podnikatelů na Ukrajině: “Říkáme nezávislý, protože sdružujeme soukromé a státní podniky, které nejsou napojené na oligarchy nebo politické zájmy,” – zdůraznila Kateřina Glazková. Dnes má SUP 1200 členů ze všech regionů Ukrajiny a všech sektorů ekonomiky.

Kromě okupovaného území a nejvíce ostřelovaných regionů se na většině území Ukrajiny dá dle Kateryny Glazkové standardně podnikat, a jedná se o podnikání, které není zaměřeno pouze na obnovu a rekonstrukci Ukrajiny, ale na pravidelnou spolupráci.

„Všechny ukrajinské firmy, všichni Ukrajinci pracují každý den, i když musí často do krytů. Je velmi důležité pochopit, že život na Ukrajině, podnikání na Ukrajině se nezastavilo. Pokračujeme v práci, nadále žijeme, nadále platíme daně, investujeme na Ukrajině, vytváříme nová pracovní místa,“ – řekla Glazková.

Andrii Ilchenko hovořil o svých podnikatelských zkušenostech po rozsáhlé invazi na příkladu své společnosti sídlící v Irpini. Během okupace Irpině byla část podniku zničena. Firma musela obměnit polovinu zaměstnanců, protože někteří odešli ze země, někteří se přestěhovali do jiných regionů Ukrajiny, někteří vstoupili do armády, někteří úplně změnili profesi.

„To, o čem přemýšlíme, je náš rozvoj. Protože jinou šanci na přežití nemáme. Musíme pokračovat, musíme pracovat, hledat nové příležitosti, nové trhy,“ – zdůraznil Andrij Ilčenko.

Viktor Koptienkov hovořil o specifikách vedení logistického podniku a o tom, že se zmenšil počet velkých logistických skladů, ale navzdory všemu podnikatelé už teď obnovují svoji práci v centrální části Ukrajiny a jiných regionech.

Podle Kateryny Glazkové jsou taková bilaterální setkání jsou velmi důležitá, protože mohou pomoci nastolit nové možnosti spolupráce.

Konkrétní údaje a podobnosti, jako sazby daní, odvody, marže, postřehy z personální politiky apod. byly rozeslány členům UKRCHAM.

Třicet českých podnikatelů a zástupců českých firem se sešlo na Ukrajině.​