Přeskočit na obsah

Dne 31. května se za účasti ukrajinského konzula Jevhena Perebiynise konalo zasedání představenstva Ukrajinsko-české obchodní komory. Na setkání měli zástupci členských firem možnost seznámit se a projednat další kroky UKRCHAM. Představili svou vizi obchodní komory a navrhli konkrétnější plány práce, které pomohou tuto vizi naplnit. Peter Krogman – prezident UKRCHAM, představil postup práce se stávajícími i novými členy, výši členských příspěvků, které budou platit, a výhody, které jim členství v komoře přinese. Členové rovněž diskutovali o připravovaných akcích zaměřených na další posílení činnosti UKRCHAM. Účastníci jednání se shodli na vytrvalé realizaci plánované strategie rozvoje Komory, která reaguje na výzvy dneška a přizpůsobuje se novým skutečnostem.