Přeskočit na obsah

EGAP už vyřizuje žádosti o pojištění kryté Fondem Ukrajina

„V rámci Fondu Ukrajina uzavřel EGAP dosud 9 pojistných smluv“ – řekl pro UKRCHAM Jan Černý, mluvčí EGAP. – „Aktuálně vyřizujeme poptávky po pojištění českého vývozu na Ukrajinu v objemu přesahujícím 400 milionů korun. Zatím nemáme žádnou neuhrazenou splátku“. Fond Ukrajina je vybaven prostředky ve výši právě 339 mil. Kč.

Pojištění z Fondu Ukrajina využil např. i člen UKRCHAM – společnost BEDNAR FMT: „Ukrajinský partner v minulosti vždy spolehlivě splácel námi dodané stroje, a to i v době vojenské okupace země. Naším cílem je pokračovat v této spolupráci a také si zároveň připravit pole působnosti pro další obchodní příležitosti, které agrárně založená ekonomika Ukrajiny bude nabízet ve stále větším množství. I přes naše dobré zkušenosti v této zemi je ale kvůli bohužel přetrvávajícímu válečnému konfliktu pojištění od EGAP nezbytným instrumentem k tomu, abychom mohli obchod realizovat,“ – cituje EGAP Ladislava Bednáře, jednatele společnosti BEDNAR FMT.

Nejčastějším důvodem odmítnutí je nedostatečná bonita na straně ukrajinského odběratele. EGAP navrhuje vládě úpravu parametrů, které by zajištění exportérů na Ukrajině administrativně usnadnily. Jde hlavně o dokládání části dokumentů, jež se v praxi ukázaly jako obtížně doložitelné. Třeba podmínka předchozí zkušenosti vývozních firem s dovozcem.

Fond Ukrajina EGAP vznikl v červenci 2023 na základě usnesení vlády České republiky za účelem pojištění vývozních úvěrových rizik na Ukrajinu. Připomeneme, že maximální pojistná hodnota činí 3 mil. EUR na jednoho zahraničního kupujícího/dlužníka a předmětem vývozu mohou být zboží a služby na základě smlouvy o vývozu. Maximální pojistná doba činí 1 rok dle typu pojištění:

Od začátku roku 2024 může EKA pojistit válečná rizika, ale ne finanční ztráty podnikání.