Přeskočit na obsah

Za leden a únor 2024 dovezla Česká republika z Ukrajiny 44 tis tun zemědělských produktů.

Největšími položkami bylo 13 tis. tun cukru, 7 tis. tun řepky a 5 tis. tun kukuřice. Pšenice bylo dovezeno 393 tun. Pro srovnání, loňská produkce řepky v ČR činila 1,3 mil. tun, kukuřice 0,5 mil. t a pšenice bylo sklizeno 5,3 mil. tun. Ukrajinský dovoz za uvedené dva měsíce proto představoval u uvedených třech plodin jen půl procento, jedno procento a u pšenice 0,007% české roční produkce.

Dle Ministerstva zemědělství Ukrajiny činil celkový agrární vývoz 7,7 mil. tun za leden a 8 mil. tun. za únor. Zhruba 90 % směřovalo do světa přes ukrajinské přístavy, protože se po vyhnání ruské armády od ukrajinských břehů podařilo přesunout většinu exportu na moře. Po železnici bylo exportováno v obou měsících 10 % a silniční doprava byla nevýznamná v objemu cca 0,15 mil. tun v  lednu i únoru.

Data ke stažení

Přímé a nepřímé dovozy ruské pšenice do Evropské unie raketově rostou