Přeskočit na obsah
Podnikání na Ukrajině pro členy UKRCHAM

Ukrajinsko-Česká obchodní komora společně se Svazem ukrajinských podnikatelů realizovala dne 13. února 2024 online seminář „Podnikání na Ukrajině v období války“.

Účastníci semináře měli možnost seznámit se s reálnou situací v podnikání v období války. Během setkání vystoupili Kateryna Glazková, výkonná ředitelka SUP, a ukrajinští podnikatelé – Andrii Ilchenko, spolumajitel společnosti K.tex, a Viktor Koptienkov, spolumajitel logistické společnosti DArt Logistic Ukraine LLC.

Dnes je SUP největším sdružením nezávislých podnikatelů na Ukrajině: “Říkáme nezávislý, protože sdružujeme soukromé a státní podniky, které nejsou napojené na oligarchy nebo politické zájmy,” – zdůraznila Kateřina Glazková. Dnes má SUP 1200 členů ze všech regionů Ukrajiny a všech sektorů ekonomiky.

Kromě okupovaného území a nejvíce ostřelovaných regionů se na většině území Ukrajiny dá dle Kateryny Glazkové standardně podnikat, a jedná se o podnikání, které není zaměřeno pouze na obnovu a rekonstrukci Ukrajiny, ale na pravidelnou spolupráci.

„Všechny ukrajinské firmy, všichni Ukrajinci pracují každý den, i když musí často do krytů. Je velmi důležité pochopit, že život na Ukrajině, podnikání na Ukrajině se nezastavilo. Pokračujeme v práci, nadále žijeme, nadále platíme daně, investujeme na Ukrajině, vytváříme nová pracovní místa,“ – řekla Glazková.

Andrii Ilchenko hovořil o svých podnikatelských zkušenostech po rozsáhlé invazi na příkladu své společnosti sídlící v Irpini. Během okupace Irpině byla část podniku zničena. Firma musela obměnit polovinu zaměstnanců, protože někteří odešli ze země, někteří se přestěhovali do jiných regionů Ukrajiny, někteří vstoupili do armády, někteří úplně změnili profesi.

„To, o čem přemýšlíme, je náš rozvoj. Protože jinou šanci na přežití nemáme. Musíme pokračovat, musíme pracovat, hledat nové příležitosti, nové trhy,“ – zdůraznil Andrij Ilčenko.

Viktor Koptienkov hovořil o specifikách vedení logistického podniku a o tom, že se zmenšil počet velkých logistických skladů, ale navzdory všemu podnikatelé už teď obnovují svoji práci v centrální části Ukrajiny a jiných regionech.

Podle Kateryny Glazkové jsou taková bilaterální setkání jsou velmi důležitá, protože mohou pomoci nastolit nové možnosti spolupráce.

 

Konkrétní údaje a podobnosti, jako sazby daní, odvody, marže, postřehy z personální politiky apod. byly rozeslány členům UKRCHAM.

Třicet českých podnikatelů a zástupců českých firem se sešlo na Ukrajině.​

Předseda prezidia Ukrajinsko-české obchodní komory, se zúčastní konference «BLACK SEA GRAIN.EUROPE – 2024».

BLACK SEA GRAIN.EUROPE – 2024 (27. – 28. února) nabídne dvoudenní pohledy na agrotrh, efektivní networking a setkání s klíčovými hráči od producentů a zpracovatelů po logistiku a finance. BLACK SEA GRAIN-2024 se zaměří na spojení odvětví napříč hodnotovým řetězcem, s cílem efektivní interakce v komoditních dodavatelských řetězcích, které začínají na Ukrajině a rozvíjejí se po celém světě.

Konference, kterou každoročně navštíví 800+ delegátů z 50+ zemí a 500+ společností, bude zaměřena na klíčová témata, jako jsou globální trendy na zemědělském trhu, transformace dodavatelského řetězce, trh s obilím a olejninami v Černomoří a na Dunaji, logistika, integrace Ukrajiny a EU, agro-potraviny a globální výzvy v zemědělském sektoru.

Tento rok konference BSGE-2024 spolupracuje s 8. ročníkem Prague Karlsbourse, podporující blízkou spolupráci ukrajinských a evropských operátorů.

Jedním z přednášejících bude také Předseda prezidia Ukrajinsko-české obchodní komory Petr Krogman. A připojí se tak k odborníkům, kteří na konferenci nabídnou svůj pohled na aktuální situaci a vývoj zemědělského trhu.

BLACK SEA GRAIN.EUROPE – 2024
Návrh bez názvu - 2023-12-04T101427.958

Ukrainian Investment Roadshow, Londýn

Přečtěte si také

Společenský večer při příležitosti Dne nezávislosti Ukrajiny 23.8.2023

V předvečer státního svátku Dne nezávislosti Ukrajiny uspořádala Ukrajinsko-česká obchodní komora (Ukrcham) společně s Velvyslanectvím Ukrajiny v České republice společenský večer na oslavu tohoto významného výročí. Večer pořádaný ve Dvoraně historické budovy Rudolfina zahájil Miloš Vystrčil, předseda Senátu Parlamentu České republiky a Jan Lipavský, Ministr zahraničních věcí České republiky. S oběma hovořili na aktuální témata moderátoři večera, Jaroslav Mašek, šéfredaktor Hospodářských Novin a Petr Krogman, předseda představenstva Ukrcham. Mezi hlavní témata patřily zejména otázky situace na Ukrajině a pomoci jak v oblasti humanitární, tak i ekonomické a vojenské.

V další části večera vystoupil Vitalii Usatyi, Chargé daffaires Velvyslanectví Ukrajiny v Praze. Ocenil zejména pomoc, kterou Česká republika poskytuje, ať už napřímo nebo na mezinárodním politickém poli. Dále jsme měli možnost přivítat a vyslechnout zástupce institucí a firem, které napomáhají k rozvoji spolupráce s Ukrajinou a dalším rozvojem vztahů mezi Ukrajinou a Českou republikou – významnými hosty byli Elena Voloshina, ředitelka IFC Ukraine, člena Světové banky, Karel Petrželka, generální ředitel společnosti Dekonta, Jan Bednář, generální ředitel společnosti Bednar FMT.

Ukrajinský byznys reprezentovali Kateryna Glazková, CEO Svazu ukrajinských podnikatelů, Alex Lissitsa, prezident Ukrajinského agrárního svazu a Vyacheslav Kochanov, armádní velitel, s nímž vystoupení vedli Martin Ehl za Hospodářské noviny a Vladislav Bondarevský, místopředseda představenstva Ukrcham.

Hudební doprovod večera zajistila ukrajinská hudební skupina B+B Projekt, která oslovila posluchače svým podáním tradiční i moderní hudby na klasických ukrajinských hudebních nástrojích. Tato hudba výrazně přispěla k pozitivní a přátelské atmosféře, která panovala mezi hosty večera.

Akce se zúčastnilo více než 250 hostů – členů naší obchodní komory, zástupců politické sféry, kulturního života a diplomatického sboru včetně více než dvou desítek velvyslanců. Akce jasně demonstrovala zájem o Ukrajinu a neustále se rozvíjející spolupráci mezi Českou republikou a Ukrajinou. Tento zájem je podtržen růstem členské základny Ukrajinsko-české obchodní komory, která aktuálně čítá 156 členů.

Celá akce byla pořádána ve spolupráci a za podpory partnerských společností.

Mediálním partnerem byly Hospodářské noviny. Generálním partnerem akce byla společnost Tatra Trucks. Zlatým partnerem byla společnost RD Rýmařov. Dalšími partnery byly společnosti Enkom, Nova Post, P/R/K Partners, Smart Ventures Logistics a White & Case. Děkujeme všem za spolupráci.

Partneři akce

Generální Partner

Zlatý partner

Partneři

Třicet českých podnikatelů a zástupců českých firem se sešlo na Ukrajině.

Nedávná návštěva delegace vládního zmocněnce pro obnovu Ukrajiny, pana Tomáše Kopečného, přinesla pozitivní zprávy ohledně česko-ukrajinských obchodních vztahů. Během této návštěvy bylo uspořádáno česko-ukrajinské B2B fórum a oznámeno otevření zastoupení agentury CzechTrade v Lvově. 

Třicet českých podnikatelů a zástupců českých firem se sešlo na Ukrajině, aby diskutovali o možnostech zapojení českých společností do procesu obnovy země, která čelí ruské invazi. Hlavními sektory, na které se zaměřují, jsou energetika, zdravotnictví a doprava. Zástupci firem v těchto oborech vyjádřili obrovský zájem o spolupráci s Ukrajinou.

Kromě toho se několik firem zabývá infrastrukturou, což je velmi ceněné, protože obnovení zničených měst a vesnic vyžaduje silnou stavební podporu. Česká republika se také zavázala finančně přispět k obnově Ukrajiny v nadcházejících letech.

Vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny, pan Tomáš Kopečný, vyjádřil radost nad obrovským zájmem českých firem o zapojení do obnovy Ukrajiny. Cílem mise bylo navázat kontakty a vytvořit příležitosti pro české podnikatele na Ukrajině. 

Ukrajinská česká obchodní komora (UKRCHAM) vítá tuto iniciativu a doufá, že spolupráce mezi českými a ukrajinskými podniky bude i nadále rostoucí a prospěšná pro obě strany.

Český generální konzulát ve Lvově prohlubuje ekonomickou spolupráci

Setkání členů Ukrajinsko-české obchodní komory

Přečtěte si také

Setkání členů Ukrajinsko-české obchodní komory.

Hlavním tématem schůze bylo “Exportní financování a pojištění obchodních aktivit na Ukrajině”.

Na setkání vystoupili následující hosté:

  • David Havlíček, předseda představenstva a generální ředitel společnosti EGAP
  • Daniel Krumpolc, předseda představenstva a generální ředitel společnosti ČEB
  • Martin Procházka, ředitel upisování kreditního rizikapolečnosti Coface CZ & SK
  • Marko Lozo, manažer prodeje kreditních informací společnosti Coface CZ & SK
  • Štěpan Landík, obchodní ředitel ERV Evropská pojišťovna
  • Pavel Glavanakov, vedoucí korporátního prodeje společnosti ERV Evropská pojišťovna


Před přednáškami i po nich byl prostor pro networking, kde členové komory a hosté měli možnost navázat nové obchodní kontakty a diskutovat o spolupráci. Setkání přineslo důležité informace a podněty pro česko-ukrajinské podnikání.

Setkání členů Ukrajinsko-české obchodní komory 10. května v budově Černínského paláce.

Přečtěte si také

Středoevropské společnosti pátrají po vhodných lokalitách, uzavírají smlouvy a spouštějí projekty na Ukrajině, aby si vybudovaly základnu pro budoucí rekonstrukční práce, které dosáhnou stovek miliard dolarů.

Zatímco většina současných projektů se zaměřuje na základní infrastrukturu, která byla poškozena nebo zničena od invaze Ruska v únoru 2022, výkonní pracovníci firem a vládní úředníci očekávají vlnu investic poté, co boje skončí.

Pavel Mothejl, člen dozorčí rady české firmy Dekonta, která se zabývá ekologickými službami a prováděla čištění po odchodu sovětské armády z Česká v roce 1991, vyhledává místa pro výstavbu čistíren vody. Nedávno navštívil oblast Dněpropetrovsk, která se nachází poblíž frontové linie na východě Ukrajiny.

“Chceme postavit 11 čistíren vody a připravujeme projekty na odstraňování kontaminace po skončení války,” uvedl Mothejl, jehož firma má jeden projekt už v realizaci a další v přípravě.

Německá vláda poskytuje záruky na nové německé investice na Ukrajině.

Přečtěte si také

Čtvrteční setkání "Fórum Hospodářských novin" bylo věnováno obnově Ukrajiny.

Diskutovalo se o příspěvku českého státu a firem k obnově Ukrajiny a o prioritních oblastech, které by měly být podporovány. Zvažovalo se, zda se má podpora zaměřit na celou Ukrajinu nebo pouze na vybrané části. Rovněž se diskutovalo o vhodném přístupu firem k této problematice.

Hosty diskuze byli Jan Lipavský (ministr zahraničních věcí ČR), Tomáš Kopečný (vládní zmocněnec pro obnovu Ukrajiny), Petr Krogman, majitel společnosti Agromino a předseda představenstva Ukrajinsko-české obchodní komory (Ukrcham), a Petr Krumphanzl, ředitel Ukrcham. Fórum moderoval Martin Ehl, redaktor Hospodářských novin.

Setkání bylo plné aktivní diskuse a interakce s hosty. Oba představitelé Ukrcham přinesli své cenné zkušenosti a perspektivy do této důležité debaty o obnově Ukrajiny.

Foto: Linkedin - Fórum Hospodářských novin.

Nizozemsko pokračuje v krytí exportů na Ukrajinu.

Přečtěte si také

Setkání členů Ukrajinsko-české obchodní komory proběhlo 10. května v budově Černínského paláce. Tématem byla aktuální situace na Ukrajině, její současné potřeby v různých oblastech a očekávání do budoucnosti. Setkání se zúčastnilo více než padesát členů a hostů.

V úvodu ředitel komory Petr Krumphanzl krátce shrnul aktivity za poslední období. Informoval o plánech komory na nejbližší měsíce, zejména pak o aktivitách, které pomáhají sdílet informace o členech komory pro potenciální obchodní partnery a současně o zviditelnění komory na Ukrajině. Cílem je pomáhat členům komory v navazování dalších partnerství a rozvoji byznysu.

V další části předseda představenstva Petr Krogman ocenil pozici České republiky, která hájila principy volného obchodu a nepřidala se k Maďarsku či Slovensku v blokování obchodu s Ukrajinou. Upozornil, že česká ekonomika je vysoce závislá na exportu a podíl průmyslu na HDP je v Česku o polovinu větší než v ostatních zemích EU. Proto bychom byli jedni z prvních, kdo by doplatil na protekcionistická opatření vyvolaná dílčím zájmem. Z těchto důvodů a také v zájmu zachování dobrého jména na Ukrajině bylo důležité, že se Česká republika zachovala charakterně a odmítla lobbystické snahy části zemědělců. Zachovala si tak velmi dobrou pozici v budoucí obnově Ukrajiny.

Tomáš Kopečný – Vládní zmocněnec pro obnovu Ukrajiny prezentoval pozici vlády České republiky a dlouhodobou podporu, kterou vláda poskytuje v mnoha oblastech zejména prostřednictví MZV a MPO. Informoval o plánech české vlády být patronem rekonstrukce Dněpropetrovské oblasti.

Velvyslanectví Ukrajiny v České republice zastupoval rada pan Valerii Demianets. Ocenil a poděkoval za podporu České republiky v této náročné situaci. Prezentoval potřeby a plány na rekonstrukci Ukrajiny v nejbližších letech. Vyzdvihl úlohu Ukrajinsko-české obchodní komory při podpoře rekonstrukce Ukrajiny v příštích letech.

Nedílnou částí setkání byl i networking mezi členy komory a hosty.

Další setkání je předběžně plánováno na 14. června a jeho tématy budou pojištění a financování.

Ukrajinsko-česká obchodní komora (Ukrcham) posiluje a od 1. dubna ji bude řídit Petr Krumphanzl

Petr Krumphanzl má zkušenosti s prací pro vlády v bankovním byznysu. Pro ukrajinskou vládu spravoval znárodněnou Privatbank – největší finanční ústav v zemi s 20 tisíci zaměstnanci, pro rakouskou vládu čistil zkrachovalou hypoteční banku a v Česku se zasloužil o přechod vlastnictví Expo bank z ruských do českých rukou.

Bankovního top-manažera přivedl do Ukrcham předseda představenstva Petr Krogman, který jeho angažmá navrhl 30. března na valné hromadě Ukrcham a následně jej schválilo představenstvo komory. Ukrajinsko-česká obchodní komora je nejrychleji rostoucí komorou v Česku a od jejího založení v květnu 2022 do ní vstoupilo 130 členů. Jedná se jak o české firmy, které už na Ukrajině působí, nebo se na tamní trh chystají vstoupit, tak i o významné ukrajinské firmy podnikající na Ukrajině i v České republice. Obrat firem sdružených v UKRCHAM na Ukrajině či v obchodu s ní dosahuje 40 mld. Kč.

Komora posílila i představenstvo, které rozšířila z 5 na 9 členů tak, aby lépe reprezentovalo rozšiřující se členskou základnu. Předsedou představenstva byl zvolen Petr Krogman, místopředsedou Vladislav Bondarevsky. Dalšími členy představenstva byli zvoleni: Michaela Macharik, Richard Benda, Jaromír Koudelík, Lyudmyla Didukh, Ruslan Kiselyov, Jan Bednář a Andrii Kolesnichenko.

Prezidium, coby statutární orgán, bylo též rozšířeno, a to ze 2 členů na 4. Předsedou prezidia byl zvolen opět Petr Krogman a novými místopředsedy prezidia se stali Vladislav Bondarevsky, Michaela Macharik a Richard Benda.

Valná hromada též změnila stanovy, tak jak bylo navrženo v pozvánce a oznámení o konání valné hromady.

Prezident České republiky Petr Pavel přijal na Pražském hradě v pondělí 27. března Petra Krogmana, předsedu Ukrajinsko-české obchodní komory.

Přečtěte si také

Prezident České republiky Petr Pavel přijal na Pražském hradě v pondělí 27. března Petra Krogmana, předsedu Ukrajinsko-české obchodní komory. Petr Krogman prezidentovi představil činnost komory a informoval o cestě do Kyjeva, které se zúčastnil v delegaci Tomáše Konečného, vládního zmocněnce pro rekonstrukci Ukrajiny. Následně diskutovali ekonomickou situaci Ukrajiny. Závěrem pan prezident popřál komoře a jejím členům hodně úspěchů při rozvoji obchodních vztahů s Ukrajinou.

Ve společném prohlášení o výsledcích mezivládních konzultací mezi Ukrajinou a Českou republikou oba předsedové vlády mimo jiné „uvítali zřízení Ukrajinsko-české obchodní komory (UKRCHAM)

Přečtěte si také