Přeskočit na obsah

Program ekonomické pomoci „Ukraine Facility“ bude možné využít i pro podporu zahraničních investic

50 miliard eur od EU na 2024-2027 bude poskytnuto pro financování státního rozpočtu, stimulaci investic na Ukrajině a technickou a administrativní podporu samotné realizaci Ukraine Facility.

Přímá podpora státního rozpočtu Ukrajiny počítá s částkou 38,27 mld eur. Pomoc se bude poskytovat ve formě zvýhodněných půjček (33 miliard eur) a grantů (5,27 miliard eur). Tato pomoc bude poskytována každé čtvrtletí za podmínky plnění indikátorů planu Ukraine Facility. 20 % grantových prostředků v rámci první složky programu (1,05 miliardy eur) budou poskytnuty potřebám regionů. Finanční prostředky z této části nelze použít na úhradu vojenských výdajů

Investiční fond činí 6,97 miliardy eur. Jedná se o speciální investiční nástroj pro stimulaci přilákaní investic do prioritních sektorů. Investoři mohou získat financování prostřednictvím EBRD, EIB a dalších mezinárodních institucí.

Technická a administrativní podpora pro samotnou realizaci Ukraine Facility – 4,76 miliardy eur bude využita na technickou pomoc vládě — synchronizace legislativy s EU, strukturální reformy, budování kapacit veřejné správy na celostátní, regionální a místní úrovni, a krytí úroků u zvýhodněných půjček v rámci programu.

Od začátku roku 2024 může EKA pojistit válečná rizika, ale ne finanční ztráty podnikání.

Od začátku roku 2024 může EKA pojistit válečná rizika, ale ne finanční ztráty podnikání.